Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เคลียร์โซน บริการให้คำปรึกษาโครงการ วางแผนการฝึกอบรม และจัดหาอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ตามแต่พื้นที่ และลูกค้า:

  ตำรวจหน่วยพิเศษสำหรับการมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจง ตามคำสั่ง :
ต่อต้านอาชญากรรม/ ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและการแทรกแซง / หน่วยตำรวจเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย / การฝึกอบรม ตำรวจนักสืบและการสอบสวน / จัดการตำรวจของหน่วยสืบราชการลับ เป็นต้น
  กองกำลังทหาร:
การให้คำปรึกษา การฝึกอบรมและอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ สำหรับหน่วยทหารต่าง ๆ รวมทั้งกองกำลังพิเศษ สไนเปอร์, ทหารราบ, หน่วยรบพิเศษกองทัพเรือ(นาวีซีล) และอื่น ๆ
  การรักษาความปลอดภัย ทางการบิน:
: ให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน, บริษัทการบิน และ กองกำลังทางอากาศ
  การรักษาความปลอดภัยทางทะเล:
: ให้คำปรึกษาการฝึกอบรม และให้บริการอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล เพื่อการป้องกันท่าเรือ อบรมหน่วยนาวิกโยธิน และตรวจสอบชายฝั่ง
  การก่อการร้ายและการช่วยเหลือตัวประกัน:
การฝึกอบรมในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ สำหรับกลุ่มต่างๆ
  ตรวจคนเข้าเมือง เขตแดน และกองกำลังรักษาความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นสูง:
การลักลอบนำคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย จำเป็นต้องมีทีมงานที่ผ่านการอบรมอย่างดี มีความสามารถในการจัดการโดยเฉพาะ CZ สามารถที่จะรวบรวมกรณี และฝึกอบรมหน่วยงานดังกล่าวที่มีหน้าที่โดยตรง นอกจากนี้ เรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการควบคุมแนวชายแดน
  หน่วยข่าวกรองพิเศษ / สายลับสะกดรอย และการรวบรวมข่าวกรอง:
: เคลียร์โซน การบริการต่างของเรา และรวมถึง การพัฒนาของหน่วยสืบราชการลับ การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล CZ ยังให้ การฝึกอบรมสำหรับนักสืบ และการสอบสวน โดยมีเป้าหมาย ในการคัดเลือกของสายข่าวจากจากฝ่ายศัตรู นอกจากนี้ CZ ยังมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ช่วยในการสะกดรอยตาม และการฝึกอบรมบุคลากรในการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ซึ่งการฝึกอบรมแบบนี้ มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจ และหน่วยข่าวกรองทหารและหน่วยสืบราชการลับ
  การบังคับควบคุมนักโทษ และการควบคุมจราจล:
ให้คำปรึกษาการจัดหาอุปกรณ์ และการฝึกอบรมหน่วยงานพิเศษสำหรับเหตุการณ์จลาจล และสถานการณ์ฉุกเฉินในเรือนจำ เช่น การก่อจลาจลของนักโทษ
  การอารักขา คุ้มกันบุคคลสำคัญ และบุคคลระดับวีไอพี:
CZ : การคุ้มครองบุคคลสำคัญ ระดับวีไอพี จะต้องมีการอบรมแบบพิเศษ CZ มีอาจารย์ ผู้อบรมที่ดีที่สุด มีหลักสูตรการอบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้า
  ตำรวจหน่วยพิเศษ / กองกำลัง S.W.A.T:
CZ มีประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถในระดับพิเศษ สำหรับหน่วยงานของตำรวจ นอกเหนือจากการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ความสามารถพิเศษเหล่านี้ เช่น การจัดการสถานการณ์ตัวประกัน สไนเปอร์และหน่วยแม่นปืน การจัดการกับการลักพาตัว การรื้อถอนทำลาย เทคนิคการกู้ และทำลายระเบิดและอื่น ๆ
  "K-9" การฝึกอบรมสุนัขเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น:
การใช้สุนัขในการโจมตี การติดตามวัตถุระเบิด และการค้นหายาเสพติด
  การปฏิบัติการขับขี่:
การฝึกอบรม และการเสนอยานพาหนะพิเศษ / รถออฟโรดพิเศษสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก(SATVU)
  นักสืบเอกชนและผู้สอบสวน:
ให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม และจัดหาอุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวังด้านเทคนิคดิจิตอล การทำสำเนาสื่อ และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  หน่วยภาคเอกชน:
ให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และอุปกรณ์การป้องกัน สำหรับโรงแรม ธนาคาร โครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม โรงงาน สำนักงาน หน่วยงานของการขนส่งสาธารณะ
“เพียงแต่ท่าน บอกให้เราทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านกังวล ระแวดระวัง สิ่งที่ต้องพิจารณา ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งเราจะทำงานเพื่อท่านอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยวิธีการที่ออกแบบออกมาอย่างเหมาะสมที่สุด”
เกี่ยวกับเรา *||* บริการ *||* หลักสูตร *||* แกลเลอรี *||* ผลิตภัณฑ์ *||* ติดต่อ CZ
E-mail: info@clear-zone.net

Home Page *||* About CZ *||* Services *||* Courses *||* Gallery *||* Products *||* Contact
CLEAR-ZONE provides security advice to a range of governments, private companies,
and other organizations, in order to help reduce their vulnerability to threats such as security, airport, luggage, scanner,
scanning service, non intrusive, vip protection, bodyguard, attack, customs, valuation, vulnerability, assessment,
intrusion, disaster recovery, ethical hacking, risk management, mitigation,inspection,
training, analysis, cyber threat, computer forensics, encryption.