Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เคลียร์-โซน

เคลียร์โซน (Clear-Zone) เป็นบริษัทผู้ให้บริการไปทั่วโลก ในด้านของการรักษาความปลอดภัยในเขตแดน การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการ และการฝึกอบรมทักษะ

เคลียร์โซน (Clear-Zone: CZ) ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1995 (หรือในปี พ.ศ. 2538) และการฝึกฝนต่างๆ มาจากทหารผ่านศึกของกองทัพอิสราเอล เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยพิเศษเฉพาะกิจ และตำรวจหน่วยสืบราชการลับ ผู้เชี่ยวชาญของ CZ ล้วนแต่เคยทำงานให้กับ กองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลทั้งสิ้น ซึ่งล้วนเป็นบุคคลากรที่มีประสบการณ์ล้ำค่าสั่งสมมา อย่างยาวนาน ตามจำนวนเวลาที่ได้ทำหน้าที่ อยู่ในกองกำลังความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอล

สมาชิกในทีมงานของ CZ มีความเชี่ยวชาญในงานการต่อต้านการก่อการร้าย การสู้รบในสงคราม การหาข่าวกรอง การสู้รบพิเศษในสงครามกลางเมือง การต่อสู้อาชญากรรม การคุ้มครองอารักขาบุคคลสำคัญ การให้คำปรึกษาเรื่องการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมทหาร และอื่นๆ ฝ่ายงานการให้คำปรึกษาของบริษัทฯ ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพ ในการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ทันสมัย ทั้งในเชิงของเทคนิคปฏิบัติและทฤษฎี ฝ่ายเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ของเราก็ได้รับ และใช้การเฉพาะอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด ในเรื่องของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย

เคลียร์โซน ประกอบไปด้วยฝ่ายปฏิบัติการ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายให้คำปรึกษาในการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมการต่อสู้ และการจัดหาอุปกรณ์ ยุทโธปกรณ์ ทั้ง 3 ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำงานร่วมมือกันเพื่อให้บริการที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า

ในทุกๆ โครงการที่มีการผ่านข้อตกลงกันแล้ว ก็จะดำเนินการไป โดยเริ่มต้นด้วย การประเมินสถานการณ์ของภัยคุกคาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งระบบ การทดสอบ และกำหนดปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยที่เป็นไปได้

โครงการฝึกอบรมการต่อสู้ของเรา ทำงานเหมือนกับช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ออกแบบเฉพาะ ตามสั่ง ตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะตอบโจทย์จากการวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคาม จากขั้นตอนเมื่อแรกเริ่มที่ได้วิเคราะห์กันไว้ข้างต้น ไม่ว่าการประเมินสถานการณ์ภัยคุกคาม จะเป็นในกรณีเพื่อประเทศที่มีรายได้ต่ำ LICหรือประเทศที่มีรายได้สูง HIC เป้าหมายของเราคือ การให้บริการ ที่เหมาะสมที่สุด และมีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด ฝ่ายข่าวและการสืบราชการลับ มีผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน ที่ทำงานอย่างทันต่อเหตุการณ์ในเฉพาะด้าน ฝ่ายนี้จะเชี่ยวชาญในด้านการคัดเลือกสายสืบ หรือคนให้ข่าว การจัดการ ปฏิบัติงานในหน่วยข่าวกรองและสืบราชการลับ การปฏิบัติการต่อต้านสงครามการก่อการร้าย การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ระบบซอฟท์แวร์ปฏิบัติการ ต่อต้านภัยก่อการร้าย และอื่นๆ

อย่างที่ท่าน ได้ตะหนักดีแล้วเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง อาหรับและอิสราเอล ซึ่งเป็นพื้นฐานของกรณีศึกษา และเป็นแนวทางให้เรามีความรู้ และสามารถเผยแพร่ โดยผ่านทางตัวแทนของเรา ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่คอยให้คำแนะนำอยู่ด้วย

ทุกโครงการที่ดำเนินการโดย CZ ได้รับอนุญาต และได้รับการรับรอง โดยกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง แห่งอิสราเอล

โครงการทั้งหมดจะได้รับการจัดการ อยู่ในดุลพินิจ การพิจารณาระดับสูงสุด และการรักษาความลับอย่างสุดยอด

Clear-Zone Thailand
เกี่ยวกับเรา *||* บริการ *||* หลักสูตร *||* แกลเลอรี *||* ผลิตภัณฑ์ *||* ติดต่อ CZ
E-mail: info@clear-zone.net

Home Page *||* About CZ *||* Services *||* Courses *||* Gallery *||* Products *||* Contact
CLEAR-ZONE provides security advice to a range of governments, private companies,
and other organizations, in order to help reduce their vulnerability to threats such as security, airport, luggage, scanner,
scanning service, non intrusive, vip protection, bodyguard, attack, customs, valuation, vulnerability, assessment,
intrusion, disaster recovery, ethical hacking, risk management, mitigation,inspection,
training, analysis, cyber threat, computer forensics, encryption.